Expert in data, verstand van HR

Zet de volgende stap in HR intelligence met behulp van onze diensten

Wilt u ook meer halen uit uw HR data om te ondersteunen bij strategische beslissingen?

Steven Koster

Founder Boosting HR

Boosting HR ziet dat veel organisaties aan de slag willen met HR data om HRM activiteiten te optimaliseren en bij te dragen aan doelstellingen. Wij noemen dit HR Intelligence. Wij helpen u graag een betekenisvolle stap te zetten richting het gewenste intelligence niveau door onze passie, kennis en kunde aan te bieden. Boosting HR staat voor een praktische en haalbare aanpak met diensten die aansluiten op uw werkelijkheid.

Heeft het management van uw organisatie behoefte aan inzicht en cijfermatige onderbouwing van HRM activiteiten?

Heeft het management van uw organisatie behoefte aan inzicht en cijfermatige onderbouwing van HRM activiteiten?

Reporting

Boosting HR ziet dat HR informatie- en rapportagesystemen enorm in ontwikkeling zijn. Veel organisaties investeren in de beschikbaarheid en visualisatie van data.

Wij geloven in een management rapportage die informatie uit systemen combineert met duiding en advies. Dit helpt het management echt met verkrijgen van de goede inzichten en het nemen van de beste besluiten. Ik nodig u uit om onze voorbeeldrapportage te bekijken.

Actiegerichte HR managementrapportage

Reporting

Boosting HR ziet dat HR informatie- en rapportagesystemen enorm in ontwikkeling zijn. Veel organisaties investeren in de beschikbaarheid en visualisatie van data.

Wij geloven in een management rapportage die informatie uit systemen combineert met duiding en advies. Dit helpt het management echt met verkrijgen van de goede inzichten en het nemen van de beste besluiten. Ik nodig u uit om onze voorbeeldrapportage te bekijken.

Actiegerichte HR managementrapportage

Referentie kwartaalrapportage bij de Hogeschool van Amsterdam


Hoe ervaar je het proces van het samenstellen voor de rapportage?
Dit gaat altijd in goede samenwerking met de verschillende disciplines binnen HR. De verwachtingen zijn vooraf helder gecommuniceerd, de achterliggende gedachte duidelijk en de deadlines worden goed bewaakt.

Cees Endhoven

Directeur HR

Referentie kwartaalrapportage bij de Hogeschool van Amsterdam


Hoe ervaar je het eindresultaat (de kwaliteit)?
Het eindresultaat is altijd weer een verrassende verbetering ten opzichte van de eerdere rapportages; meer duiding, vaak vereenvoudigd om de lezer te blijven boeien en doorgaans weer beter onderbouwd.

Cees Endhoven

Directeur HR

Referentie kwartaalrapportage bij de Hogeschool van Amsterdam


Wat betekent deze rapportage voor je rol als Directeur HR?
In het samenspel met het MT, de duiding van beleidsinitiatieven en de monitoring is de rapportage een onmisbaar gegeven. HR Intelligence wordt een steeds belangrijkere discipline ter ondersteuning van beleid: het "waarom doen we dit en waar willen we naar toe".

Cees Endhoven

Directeur HR

Referentie kwartaalrapportage bij de Hogeschool van Amsterdam


Hoe reageert het bestuur van de HvA op de rapportage?
Het bestuur is erg blij met dit instrument, het aansturen van een complexe organisatie gaat ook gepaard met vooronderstellingen en meningen. Dit instrument helpt om gefundeerde (beleids-) beslissingen te nemen.

Cees Endhoven

Directeur HR

Op zoek naar praktijkgerichte kennis en vaardigheden om HR intelligence toe te passen?

Training

Ons doel is om HR professionals te ondersteunen in de groeiende behoefte aan cijfermatige onderbouwing en inzichten met direct toepasbare vaardigheden binnen een helder theoretisch kader. We bieden trainingen aan met open inschrijving en trainingen op maat.

Op zoek naar praktijkgerichte kennis en vaardigheden om HR intelligence toe te passen?

Training

Ons doel is om HR professionals te ondersteunen in de groeiende behoefte aan cijfermatige onderbouwing en inzichten met direct toepasbare vaardigheden binnen een helder theoretisch kader. We bieden trainingen aan met open inschrijving en trainingen op maat.

Training

Word van jou als HR Professional ook in groeiende mate verwacht bevindingen en adviezen te onderbouwen met harde cijfers? Heb je het gevoel in verhouding veel tijd kwijt te zijn aan data verzameling, analyse en visualiseren? Op zoek naar handige vaardigheden om sneller tot een beter resultaat te komen? De training HR Intelligence voor HR professionals voorziet hierin. Wij helpen graag in jouw professionele ontwikkeling.

Ondersteuning in het betekenis geven aan data met direct toepasbare vaardigheden voor HR professionals

Referentie training HR intelligence voor HR professionals


“Ik heb de training HR Intelligence voor HR professionals bij Steven gevolgd. De training kwam op het juiste moment: wij kregen steeds vaker vragen over het aanleveren van data. Data die wij niet konden leveren. Dachten we. De training heeft in dat opzicht mijn ogen geopend. Door het combineren van verschillende data kun je wel degelijk managementinformatie leveren die een onderbouwing is  of een  voorspellende waarde heeft voor een stelling, een scenario of een strategiekeuze.

 Het is inspirerend om met je eigen organisatievraagstukken aan de slag te gaan en daar een verdieping in aan te kunnen brengen.  Steven is de perfecte docent voor deze training. Hij is deskundig, denkt actief mee en komt met out of the box oplossingen of verbanden waardoor je zelf gestimuleerd wordt anders naar data te kijken.”

Connie Johannes

Hoofd HR Hogeschool van Amsterdam

Ondersteuning in het betekenis geven aan data met direct toepasbare vaardigheden voor HR professionals

Referentie training HR intelligence voor HR professionals


“Steven heeft aan mij en mijn collega’s een HR intelligence training gegeven waarbij hij ons uitgelegd heeft hoe je een vraag van een manager kunt vertalen in een analyse vraagstuk en hoe je dit vervolgens op kunt lossen. Steven wist het gehele team tegelijkertijd heel snel essentiële Excel vaardigheden bij te brengen. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en zorgde er samen met zijn geduld en de nodige humor voor dat wij allen heel tevreden afscheid van hem hebben genomen. Ik kijk uit naar een eventuele vervolgtraining!”

Tom Haagmans

HR medewerker Hogeschool van Amsterdam

Wie zijn we en waar staan we voor

Boosting HR is er van overtuigd dat HR intelligence organisaties ondersteunt bij strategische besluitvorming en het behalen van hun doelstellingen.

Wij helpen organisaties een betekenisvolle stap te zetten in hun organisatie- en teamontwikkeling door onze passie, kennis en kunde aan te bieden. Hierbij staan we voor realistische kwalitatieve resultaten en diensten die aansluiten bij de werkelijkheid van uw organisatie.

Een succesvolle toepassing van HR intelligence vraagt om verstand van data en ervaring in Human Resource Management. Deze combinatie vindt u bij Boosting HR.

Steven Koster – Founder Boosting HR

Sluit
loading...