Geef HR Intelligence een boost met de service van Boosting HR

Ons brede pakket aan diensten biedt oplossingen in verschillende vraagstukken. Wij zijn uw partner in de ontwikkeling van HR Intelligence

Ontwikkeling van een betekenisvolle HR managementrapportage voor uw organisatie

Reporting

Ons doel is om samen met uw organisatie een betekenisvol HR rapport te ontwikkelen dat bijdraagt aan het optimaliseren van HRM activiteiten en het behalen van de organisatie doelstellingen.

Ontwikkeling van een betekenisvolle HR managementrapportage voor uw organisatie
Ondersteuning in het betekenis geven aan data met direct toepasbare vaardigheden voor HR professionals

Training

Ons doel is om HR Professionals te ondersteunen in de groeiende behoefte aan cijfermatige onderbouwing. Het is ons streven dat na de 1-daagse training de nieuwe vaardigheden direct zijn toe te passen.

Ondersteuning in het betekenis geven aan data met direct toepasbare vaardigheden voor HR professionals

Training

Ons doel is om HR Professionals te ondersteunen in de groeiende behoefte aan cijfermatige onderbouwing. Het is ons streven dat na de 1-daagse training de nieuwe vaardigheden direct zijn toe te passen.

Begeleiding en vormgeving van HR Intelligence in uw organisatie

Consulting

Ondersteuning bij de introductie en toepassing en van HR Intelligence in de brede zin van het woord. Boosting HR brengt de wereld van HR en de wereld van data voor u samen.

Werving en selectie van HR Intelligence talent
Werving en selectie van HR Intelligence talent

Recruiting

HR Intelligence is een nieuw vakgebied, talent is schaars. Wij ondersteunen u in de zoektocht naar de juiste professional voor uw organisatie.

Werving en selectie van HR Intelligence talent

Recruiting

HR Intelligence is een nieuw vakgebied, talent is schaars. Wij ondersteunen u in de zoektocht naar de juiste professional voor uw organisatie

Sluit
loading...