Reporting

Ons doel is om samen met uw organisatie een betekenisvol HR rapport te ontwikkelen dat bijdraagt  aan het optimaliseren van HRM activiteiten en het behalen van de organisatie doelstellingen.

Reporting

Ons doel is om samen met uw organisatie een betekenisvol HR rapport te ontwikkelen dat bijdraagt aan het optimaliseren van HRM activiteiten en het behalen van de organisatie doelstellingen

Samen met uw organisatie een betekenisvol HR rapport ontwikkelen dat bijdraagt aan het optimaliseren van HRM activiteiten en het behalen van doelstellingen.

REPORTING

In onze overtuiging is de kern van HR Intelligence een goede management rapportage.

De aanpak van BOOSTING HR

Door onze innovaties worden rapportages informatief en uitnodigend. We helpen de lezer in korte tijd de belangrijkste conclusies te achterhalen. We maken verbetervoorstellen en mogelijke interventies zichtbaar. Zo is een rapport niet alleen informerend maar ondersteunt het direct bij het maken van beslissingen en het doorlopen van uw HR beleidscyclus.

Wij vragen u niet om te investeren in nieuwe systemen maar wij gaan direct aan de slag in de huidige situatie met de aanwezige data. We beginnen met de basis op orde of zoals wij dat zeggen de B.O.O.-ST van HR intelligence. Dit doen wij door de aanwezige data en belangrijkste ken- en stuurgetallen in kaart te brengen, de HRM doelstellingen van uw organisatie vast te stellen en de rapportage behoefte te inventariseren. Dit brengen we samen in een overzichtelijk model toegespitst op uw organisatie.

Hiermee leggen we het fundament waar HR intelligence continu op kan doorgroeien.

HR Intelligence omvat het continu optimaliseren van HRM activiteiten door deze te meten,
te analyseren en te monitoren ten behoeve van het behalen van organisatie doelstellingen.”

Betekenisvolle management rapportage van BOOSTING HR

In een professioneel vormgegeven rapportage brengen we uw HR data tot leven en zetten we dit om in informatie en kennis. Op basis van kwantitatieve gegevens maken we zichtbaar wat de stand van zaken is op verschillende HR thema’s en verdiepen we waar gewenst naar organisatie onderdeel of medewerker kenmerk. Wij nemen het specialistische werk van data verwerking en visualisatie over zodat u kan focussen op het optimaliseren van HRM activiteiten.

Naast het beantwoorden WAT er is gebeurd zetten we de stap naar HOE en WAAROM iets is gebeurd: het verhaal achter de cijfers. Door verschillende data met elkaar te combineren verkrijgen we nieuwe inzichten en halen we in samenwerking met uw organisatie kwalitatieve informatie op.

Het resultaat is een betekenisvolle rapportage die uw doelgroep niet alleen informeert maar vooral aanzet tot actie om de HRM activiteiten te optimaliseren ten behoeve van het behalen van de organisatie doelstellingen.

 

Referentie kwartaalrapportage bij de Hogeschool van Amsterdam


Hoe ervaar je het proces van het samenstellen voor de rapportage?
Dit gaat altijd in goede samenwerking met de verschillende disciplines binnen HR. De verwachtingen zijn vooraf helder gecommuniceerd, de achterliggende gedachte duidelijk en de deadlines worden goed bewaakt.

Cees Endhoven

Directeur HR

Referentie kwartaalrapportage bij de Hogeschool van Amsterdam


Hoe ervaar je het eindresultaat (de kwaliteit)?
Het eindresultaat is altijd weer een verrassende verbetering ten opzichte van de eerdere rapportages; meer duiding, vaak vereenvoudigd om de lezer te blijven boeien en doorgaans weer beter onderbouwd.

Cees Endhoven

Directeur HR

Referentie kwartaalrapportage bij de Hogeschool van Amsterdam


Wat betekent deze rapportage voor je rol als Directeur HR?
In het samenspel met het MT, de duiding van beleidsinitiatieven en de monitoring is de rapportage een onmisbaar gegeven. HR Intelligence wordt een steeds belangrijkere discipline ter ondersteuning van beleid: het "waarom doen we dit en waar willen we naar toe".

Cees Endhoven

Directeur HR

Referentie kwartaalrapportage bij de Hogeschool van Amsterdam


Hoe reageert het bestuur van de HvA op de rapportage?
Het bestuur is erg blij met dit instrument, het aansturen van een complexe organisatie gaat ook gepaard met vooronderstellingen en meningen. Dit instrument helpt om gefundeerde (beleids-) beslissingen te nemen.

Cees Endhoven

Directeur HR

Actiegerichte HR managementrapportage

Doorontwikkeling in samenwerking met BOOSTING HR

Na de eerste oplevering van uw rapportage gaan wij graag een partnership aan om het product naar uw wensen frequent op te leveren. Ons doel is de rapportage continu door te ontwikkelen om uw organisatie naar een hoger HR intelligence niveau te laten groeien.

Sluit
loading...